THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH
VCONNEX

Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vconnex được hình thành từ năm 2012, trực thuộc đơn vị thành viên của VNPT Technology, với hơn 8 năm kinh nghiệm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ IoT trong nhiều lĩnh vực như nhà máy, nông nghiệp, giao vận, quản lý tòa nhà, nhà thông minh.

THIẾT BỊ NHÀ THÔNG MINH
VCONNEX

Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vconnex được hình thành từ năm 2012, trực thuộc đơn vị thành viên VNPT Technology, với hơn 8 năm kinh nghiệm nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ IoT trong nhiều lĩnh vực như nhà máy, nông nghiệp, giao vận, quản lý tòa nhà, nhà thông minh.

Chúng tôi đã, đang và sẽ không bao giờ dừng lại trên hành trình đưa công nghệ Việt phục vụ con người Việt, cuộc sống Việt.

Với ngành hàng thiết bị nhà thông minh, chúng tôi muốn đồng hành cùng các bạn, cùng nhau nỗ lực vì thịnh vượng của chính bạn, thịnh vượng của chúng tôi và thịnh vượng chung của xã hội.

Chúng tôi đã, đang và sẽ không bao giờ dừng lại trên hành trình đưa công nghệ Việt phục vụ con người Việt, cuộc sống Việt.

Với ngành hàng thiết bị nhà thông minh, chúng tôi muốn đồng hành cùng các bạn, cùng nhau nỗ lực vì thịnh vượng của chính bạn, thịnh vượng của chúng tôi và thịnh vượng chung của xã hội.

Vconnex
Thiết bị nhà thông minh
Made in Vietnam

AN TOÀN – TIỆN NGHI – DỄ SỬ DỤNG

Vconnex
Thiết bị nhà thông minh
Made in Vietnam

AN TOÀN – TIỆN NGHI – DỄ SỬ DỤNG

SẢN PHẨM

CHẤT LƯỢNG ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Chứng nhận
CE

Chứng nhận
RoHS

Chứng nhận
Hợp quy ICT

Chứng nhận
Hợp quy ICT

SẢN PHẨM

CHẤT LƯỢNG ĐẠT TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Chứng nhận
CE

Chứng nhận
RoHS

Chứng nhận
Hợp quy ICT

Chứng nhận
Hợp quy ICT

ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG

LIÊN HỆ